Ba giai đoạn để thu được thính lực cao

Do điện ốc tai được tạo bằng các luồng áp điện, nó sẽ thâm nhập theo dạng thiên văn học nhiều hơn bất kỳ loại điện nào.
Các lợi ích khi đặt điện ốc tai dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần
Sau đây là một vài kết quả thính lực cao mà ta thu được khi đặt điện ốc tai dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần
Thính giác sẽ trở nên rõ ràng để nóng hơn. Tại Hoa Kỳ có hơn 50% những người tàn phế vì điều phải sử dụng
Việc này sẽ làm ta có kết quả người mức bình thường, vì tai bạn nghe kể nhẹ hơn thì sự hùng biện của bạn càng lý thú hơn, giọng nói sẽ có cá tính hơn.
Cái đó sẽ tăng thêm năng khiếu chơi âm nhạc
Người ta sẽ nghe được rõ từ rất xa mà không phải cố gắng nhiều và còn rất nhiều cái lợi khác
Tăng thêm tầm nghe của trung tâm thính giác nguyên thủy. Nó thay đổi giữa 500 đến 800 ckg và phải cố thử đưa nó lên 20.000 hoặc hơn kém cho đến khi tần số của sự đồng bộ của điện ốc tai. Riêng cái đó tăng thính lực lên 4 lần.
Tăng cường điện ốc tai bằng nghe âm thanh với sự sốt sắng hơn bằng cách
Nhiều tế bào nháy của điện ốc tai ở hai phía của tai hoặc bên tai đang nghe âm thanh, được kích thích
Tiến hành 3 giai đoạn trên nhờ vào quyền lực tâm thần thính giác của điện ốc tai như sẽ học ở mục sau; làm như thế ta đã tự động tăng nhiệm vụ của trung tâm thính giác nguyên thủy cao hơn
Đặt điện ốc tai dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần về thính giác tăng và tăng cao các chức năng một cách tự động của trung tâm nguyên thủy
Vì rằng điện ốc tai vẫn còn hoạt động khi bạn bị gây mê, đang ngủ hay xuất thần do thôi miên, có thể là nó được kiểm soát tốt hơn bởi một tập luyện thính giác, bằng các dây thần kinh nhiễm từ (phó giao cảm) được kiểm soát khi bạn đang ngủ
Vì rằng điện ốc tai được ghi nhận ở bất kỳ phần nào của sọ với điều kiện là sự tăng âm phải thích đáng, nếu bạn luyện tập có bông nhét vào tai sẽ có lợi.
Vì rằng điện ốc tai được tạo ra sớm hơn điện thần kinh thính giác thực sự, một khi mà sóng âm thanh và tai, nó sẽ được kiểm tra rất tốt, tong một bài tập nếu sự tập luyện đó khó ngăn để không một số lượng quan trọng nào của điện thần kinh thật sự của thính giác có thể bị tạo ra để giúp.
Vì rằng điện ốc tai có thể đồng bộ hóa với các sóng âm thanh đến 30.000 c.k.g.