Bảo quản quần áo

Đối với trang phục từ len, thường xuất hiện lỗ thủng nhỏ cục bộ sau thời gian cất giữ.
Các hình dưới đây giới thiệu cách gấp một số loại trang phục.
Bảo quản quần áo, trang phục
Sự hao mòn khi sử dụng
Trong quá trình sử dụng trang phục, một hiện tượng liên tục xảy ra là sự hao mòn. Hậu quả của quá trình này là cấu tạo biến đổi, bề mặt xấu dần đi dẫn đến phá hủy trang phục.
Hao mòn do nhiều nguyên nhân gây ra: do mài mòn, hóa chất, vi sinh vật, khí hậu, bức xa Mặt trời… Trong các nguyên nhân đó, hao mòn do yếu tố mài mòn thường thấy rõ hơn cả. Đó là sự giảm khổi lượng vì cà sát với vật tiếp xúc, làm mỏng dần chiều dày rồi bị thủng. Còn hao mòn do khí hậu thì từ từ nhưng sâu sắc. Ví dụ, vải satanh bông, dưới tác động của khí hiệu trong một tháng giảm bền 21,4%, trong hai tháng giảm bền 34,0%. Ánh sáng cũng là một tác nhân ảnh hưởng xấu đến các tính chất của vật liệu. Chính vì thế mà độ bền màu với ánh sáng luôn luôn là chỉ tiêu cho các nhà công nghệ hóa dệt phấn đấu.
Trong quá trình vận chuyển, cất giữ, sử dụng trang phục, nhất là trong điều kiện môi trường khí quyển không phù hợp (độ ẩm cao, môi sinh của vi sinh vật) thường thấy xuất hiện nấm mốc. Chúng làm giảm ngoại quan như đổi màu, giảm độ bóng, làm bề mặt xỉn bẩn, không bảo đảm vệ sinh khi sử dụng, làm giảm bền của trang phục. Vi khuẩn, nấm mốc phát triển đặc biệt nhanh khi vật liệu ẩm. Ví dụ, loại vải bông ở môi trường đất ẩm bị vi sinh vật phá hủy trong khoảng nửa tháng! Đối với trang phục từ len, thường xuất hiện lỗ thủng nhỏ cục bộ sau thời gian cất giữ. Thực chất của hiện tượng này là cho bị một loài mối ăn chất keratin trong len. Thông thường các loại vải bông, lanh, gai, vixco, len dễ bị vi sinh vật phá hủy hơn cả.
Cách bảo quản
Trang phục đã sử dụng, phải giặt sạch và phơi khô trước khi cất giữ. Tủ, va ly, hòm đựng phải để nơi khô ráo, nên để cách tường ít nhất 3cm. Cần xếp các trang phục có màu sắc gần nhau vào cùng một chỗ, đặc biệt cần lưu ý tránh xếp trang phục màu trắng cạnh màu đậm. Đối với hàng len cần để gần nhau, có rải các viên hoặc gói nhỏ băng phiến (naptalin) để loại trừ mối phát triển ăn len.
Khi để trong khi, hàng dệt, may và trang phục khác cần được xếp nơi cao ráo, thoáng mát, xa nguồn nước, nguồn hóa chất hoặc nguồn thực phẩm. Các kiện, bao, hòm đựng chế phẩm cần được đặt giấy cách ẩm, chống mục, chống ánh sáng như giấy phủ nến sáp, hắc ín hoặc chất tẩm thực khác để bao gói chế phẩm.