Các kiểu dệt kim

Vải có hai mặt khác nhau, mặt phải (a) tập hợp bởi các đoạn trụ vòng mịn bông, phản xạ ánh sáng tốt.
Còn kiểu dệt hoa được hình thành trên nền của các kiểu cơ bản và dẫn xuất, bằng cách thay đổi cấu tạo vòng sợi, thêm sợi cài, sợi màu, thay đổi chế độ công hóa học khi xử lý vải để tăng hiệu ứng hoa,
Một số kiểu dệt kim thường gặp
Kiểu dệt trơn là kiểu đan ngang cơ bản nhất. Các vòng sợi được sắp xếp theo một hướng nhất định (H.5.8). Vải có hai mặt khác nhau, mặt phải (a) tập hợp bởi các đoạn trụ vòng mịn bông, phản xạ ánh sáng tốt. Còn mặt trái (b) tập hợp bởi các cung tròn. Loại vải này để cắt may quần áo lót, làm nền để dệt hoa (vải dệt kiểu này còn gọi là vải một mặt phải).
Kiểu dệt laxtic, là kiểu đan ngang cơ bản, cho vải kép. Hình 5.9 cho ví dụ về kiểu laxtic (1 + 1). Ở mỗi hàng vòng lần lượt cứ một vòng phải (2) lại xen kẽ một vòng trái (4). Ở mỗi cột vòng là một loại vòng sợi, lần lượt cứ một cột vòng phải (cột 2) lại xen kẽ một cột vòng trái (cột 4). Các cột vòng phải là cột vòng trái không nằm trên cùng một mặt phẳng. Ở trạng thái bình thường, trẻn cả hai mặt vải chỉ nổi lên các cột vòng phải, các cột vòng trái nằm khuất ở phía sau cột phải, nên còn gọi là vải hai mặt phải, hoặc vải chun (vì tính co dãn tốt). Tùy theo sự tổ hợp của các cột vòng phải và trái, mà có vải chun (1 + 1) như trên, vải chun (2 + 2) tức hai cột phải xen kẽ hai cột trái. Loại vải này chịu co dãn ngang, có tính đàn hồi, dùng để dệt quần áo mặc lót, vải may quần áo mặc ngoài, dệt găng tay, quần áo thể thao, làm nền dệt vải hoa.
Kiểu dệt hai mặt trái, là kiểu đan ngang cơ bản tạo vải kép. Nhìn bề mặt vải, ở cả hai mặt đều thấy các cung tròn nổi lên (tương tự mặt trái của vải trơn) (H.5.10). Mỗi hàng vòng đều do một loại vòng sợi (phải hoặc trái) tạo nên, mỗi cột gồm vòng sợi phải và trái lần lượt lồng qua nhau. Do cách sắp xếp xen kẽ hàng vòng phải lồng qua hàng vòng trái làm các trụ vòng nằm xiên một góc α, còn các cung tròn nổi lên mặt vải. Ngoải vải hai mặt trái (1 + 1), còn có loại hai mặt trái (a + b): ở đây lần lượt a bằng vòng phải lồng qua b hàng vòng trái. Vải hai mặt trái co dãn cả hai phương, đàn hồi nhiều theo phương dọc, vải dày. Dùng loại vải này để may quần áo trẻ em, găng tay, nẹp áo, cổ áo.