Các loại ký hiệu

(Nếu hàng hóa được giặt, nhưng không được giặt trong dung dịch kiềm, thường sử dụng loại xà phòng trung tính để giặt).
Sự rõ ràng và tính diễn đạt ký hiệu và nhãn hiệu về sử dụng chế phẩm.
Trong công nghiệp may, khi phân loại chất lượng chế phẩm, thường căn cứ vào mức độ phù hợp của hình dạng bên ngoài so với mẫu (chủ yếu dựa vào kích thước), của chất lượng các vật liệu sử dụng và công nghệ sản xuất có phù hợp với mẫu hay không, cũng như căn cứ vào các yêu cầu đã thiết lập trong tài liệu định mức kỹ thuật.
Các ký hiệu sử dụng
Hiện nay, trên hầu hết các hàng dệt và may được sản xuất ớ các nước trên thế giới thường có đính hoặc in ký hiệu hướng dẫn sử dụng ở vị trí phù hợp. Đó là các biểu tượng tương đối thống nhất, giúp người sử dụng hiểu biết cách dùng loại hàng hóa này.
Các ký hiệu thường dùng
Ý nghĩa:
Giặt, kể cả làm ấm, đun nóng.
Tẩy trắng.
Là và ép dưới tác dụng vật thể, có khả nẳng phục hồi hình dạng và ngoại quan nhờ dụng cụ phù hợp.
Làm sách bằng hóa chất và sử dụng dung mỗi hữu cơ.
Sấy sau giặt trong thiết bị hoặc các phương pháp khác.
Những ký hiệu hướng dẫn cách giặt
Không được giặt.
Có thể giặt trong dung dịch ở nhiệt độ không quá 40˚C.
Có thể giặt trong dung dịch ở nhiệt độ không quá 60˚C.
Có thể giặt trong dung dịch ở nhiệt độ không quá 95˚C.
Không được giặt trong dung dịch kiềm.
(Nếu hàng hóa được giặt, nhưng không được giặt trong dung dịch kiềm, thường sử dụng loại xà phòng trung tính để giặt).
Những ký hiệu hướng dẫn cách là
Không được là.
Có thể là ở nhiệt độ không quá 120˚C.
Có thể là ở nhiệt độ không quá 160˚C.
Có thể là ở nhiệt độ không quá 180˚C.
Ghi chú: Ở những bàn là có núm điều chỉnh, trên có ghi các chấm trắng (3 chấm, 2 chấm, 1 chấm) là biểu thị tương ứng với nhiệt độ là trên 160˚C, dưới 160˚C và dưới 120˚C.
Những ký hiệu khi tẩy trắng
Có thể tẩy trắng bằng dung dịch có clo.
Không được tẩy trắng bằng dung dich có clo.
Không được tẩy trắng bằng nước hidro peoxit.
Những ký hiệu khi làm sạch bằng hóa chất
Không được làm sạch bằng hóa chất.
Có thể làm sạch bằng tất cả các dung môi hữu cơ.
Chỉ chải bằng xăng.
Chỉ làm sạch bằng xăng hoặc tetracloetylen.
Những ký hiệu khi làm khô
Chế phẩm có thể sấy trong thùng máy sấy, buồng sấy.
Chế phẩm ẩm ướt, chỉ cần treo trong buồng sấy để khô.
Chế phẩm ẩm ướt, cần trải trên mặt phẳng để khô.
Cách gấp trang phục
Trang phục cần được gấp gọn gang, đặc biệt ở khu vực bề mặt (khu vực cổ, ngực, phía trước…) cần bảo vệ cẩn thận.