Các phương pháp đan

Thông thường vải không dệt được dùng làm sản phẩm rèm, thảm, màn, làm vật liệu đệm, lót cho ngành may.
Ở hành trình ngược lại, các kim rãnh 3 kép căng sợi qua đệm xơ và thực hiện kiểu đan dọc. Vải 5 tạo thành, được cuộn vào cuộn 6.
Phương pháp xuyên kim (H.5.19): đệm xơ 1 nằm trên băng 2 đi vào vùng kim xuyên giữa bàn 3 và bàn làm sạch 4. Kim 5 lắp trên bảng kim 6 chuyển động lên xuống theo phương thẳng đứng. Khi đi qua lớp xơ, các kim “túm” lấy các chum xơ bằng các gờ, ngạnh và xuyên chúng qua chiều dày lớp xơ. Bằng cách đó có sự thay đổi phân bố xơ trong đệm và định hướng chúng. Nhờ các chum xơ này, các phần tử cấu trúc của vật liệu được liên kết với nhau. Vải tạo xong được cuộn vào cuộn 7.
Phương pháp nén ép: thường áp dụng cho xơ len (có hệ số ma sát bề mặt xơ rất lớn) và thường kết hợp với gia công nhiệt ẩm.
Ở những phương pháp làm bền bằng yếu tố lý – hóa, vật liệu liên kết có vai trò quyết định đến sản phẩm không dệt. Đệm xơ có thể được dẫn trực tiếp qua máy ngấm ngứa chất kết dính hoặc phun dung dịch keo dính vào đệm xơ. Trên hình 5.20 là sơ đồ phương pháp phun. Đệm xơ 1 được dẫn đến khi vực phun 4 nhờ bộ truyền 2 và trục 3. Ống phun 5 phun keo vào đệm xơ, rồi qua cặp trục ép 6 và 7 tạo vải 8.
Chất dính kết sử dụng gồm hai nhóm: nhóm keo lỏng (dạng dung dịch, dạng nhũ tương, dạng khuếch tán) và nhóm keo rắn (nhựa nhiệt dẻo, nhựa phản ứng nhiệt, màng mỏng).
Sau khi liên kết, vải hình thành được tiếp tục xử lý hoàn tất.
Công dụng
Vải không dệt có khối lượng rất khác nhau. Ví dụ, vải bông khâu – đan hoặc vải nửa len dùng keo dính để may áo khoác khoảng 175 – 320 g/m2, để may áo măngtô khoảng 400 – 600 g/m2, làm vật liệu đệm khoảng 100 – 180 g/m2.
Thông thường vải không dệt được dùng làm sản phẩm rèm, thảm, màn, làm vật liệu đệm, lót cho ngành may. Loại vải không dệt nhẹ, xốp, chịu được giặt tẩy… có thể dùng làm lớp đệm, may quần áo mặc ngoài…
Vật liệu lông, da
Lông thú, da thú loài người đã sử dụng từ lâu đời, nhưng thật sự trở thành vật liệu cho trang phục chỉ sau khi có kỹ thuật thuộc và chế biến, kỹ nghệ gia công hàng lông, da. Đặc biệt, nhờ sự phát triển của xơ sợi hóa học, của vật liệu compozit và của các trang thiết bị dệt, dệt kim, khâu và thiết bị xử lý khác… đã tạo nên vật liệu giả lông, giả da đẹp, phong phú và rẻ tiền, đưa vật liệu lông, da chiếm tỷ lệ thích đáng trong vật liệu may mặc và trang phục.