Đặc điểm của mốt hiện đại

Lấy tỷ lệ trên làm cơ sở so sánh, nếu một người có phần đầu nhỏ hơn, phần mình ngắn hơn và tứ chi dài hơn là dạng người vóng.
Sự thay đổi mốt góp phần làm thế giới quan của con người trở nên phong phú hơn và tiến bộ hơn.
Mốt ngày càng giữa được vai trò quan trọng trong kinh doanh hàng may mặc.
Pháp là nước có bề dày lịch sử đángkể trong nghiên cứu mốt và đến lượt mình, mốt đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của nước Pháp. Năm 1924, tổng giá trị xuất khẩu áo phụ nữ của Pháp là 2,5 tỷ franc. Hiện nay, cơ sở kinh doanh mang tên nàh tạo mốt nổi tiếng Yves Saint Laurent bán được tới 80 triệu bộ quần áo. Trung Quốc bắt đầu chú ý tới mốt – thời trang từ giữa những năm 80. Năm 1980, tổng giá trị bán lẻ quần áo ở đây là 41 tỷ nhân dân tệ. Năm 1988 đã tăng tới 100 tỷ đồng.
Ngành thời trang với hàng loạt cơ sở nghiên cứu, kinh doanh và quảng cáo mốt, với đội ngũ chuyên nghiệp gồm các họa sĩ thời trạng, người mẫu và nhà kinh doanh đã thúc đẩy công nghiệp dệt và may mặc của nhiều nước trên thế giới phát triển.
Kỹ thuật tạo mốt
Những nội dung cơ bản của thiết kế mốt
Quần áo trong mối quan hệ với con người và môi trường
Quần áo và đặc điểm cơ thể
Nghệ thuật tạo mốt quần áo gắn liền với hình dáng cơ thể người, hay nói cách khác là những đặc điểm cấu trúc và tỷ kệ cơ thể người là cơ sở của kỹ thuật tạo mốt.
Xét từ góc độ may mặc, các bộ phận cơ thể người được quan tâm đến nhiều là đầu, cổ, thân và tứ chi. Phần thân lại có vai, ngực, bụng. Mỗi bộ phận cơ thể người có một số đo đặc trưng được sử dụng trong thiết kế may mặc gọi là vòng kết cấu.
Vòng đầu, là cơ sở thiết kế các kiểu mũ, khăn và các sản phẩm đội đầu khác.
Vòng cổ, cơ sở để thiết kế các kiểu cổ áo.
Vòng vai, vòng ngực, vòng bụng và vòng mông là cơ sở thiết kế rộng thân áo.
Vòng bụng, vòng mông, cơ sở để thiết kế rộng đũng và thân quần.
Vòng đùi, vòng bắp chân và vòng cổ chân, cơ sở thiết kế ống quần.
Vòng tay, cơ sở thiết kế rộng ống tay áo.
Cùng với việc sử dụng vòng kết cấu, người thiết kế còn cần biết tỷ lệ cơ thể người, đó là tương quan về độ dài giữa các phần cơ thể với nhau. Chẳng hạn, qua xử lý số liệu thống kê người ta đã xác định được tỷ lệ các bộ phận cơ thể nữ loại hình thái học trung bình.
Lấy tỷ lệ trên làm cơ sở so sánh, nếu một người có phần đầu nhỏ hơn, phần mình ngắn hơn và tứ chi dài hơn là dạng người vóng.