Dệt hoa lớn

Ở kiểu dệt cơ bản, các vòng sợi giống nhau được liên kết theo một quy luật nhất định.
Trên mặt vải có những vòng sợi khép kín (từ một hệ sợi dọc) hình thành nên nhung vòng hoặc vòng được cắt tạo tuyết nhô bởi đầu xơ. Loại nhung dệt từ vải hai lớp tự cắt có hai hệ thống sợi dọc và hai hệ thống sợi ngang để tạo vải hai lớp và có một hệ thống sợi dọc thực hiện việc liên kết hai lớp (hình 5.5b). Dao trên máy sẽ cắt hệ sợi dọc liên kết này, tách thành hai tấm, như vậy có hai tấm chung dọc (hình 5.5c).
Vải nổi vòng: là loại vải có các vòng sợi phủ đầy trên bề mặt. Các vòng sợi có thể phân bố đều, tập trung thành sọc, ô, hình hoa… ở một mặt hoặc ở cả hai mặt vải.
Vải nổi vòng thường dùng làm vải trải giường, may áo choàng, khăn tắm, khăn mặt… Sản phẩm có độ thấm nước và mao dẫn nước rất tốt.
Nhóm kiểu dệt hoa lớn (giâcca)
Rappo của vải nhóm này thường lớn, từ 25 đến 100 sợi hoặc vải trăm sợi. Kiểu dệt được thực hiện trên loại máy dệt giâcca, hoạt động trên cơ sở điều khiển riêng biệt từng sợi dọc hay nhóm sợi dọc. Thường gặp kiểu dệt này ở vải lụa hoa dây, chích cẩm, hình trang trí…
Vải dệt kim và sản phẩm dệt kim
Vải dệt kim (sau đó cắt may thành trang phục) hoặc sản phẩ, dệt kim (kể cả chi tiết sản phẩm) được tạo thành bởi quá trình tạo những vòng sợi và liên kết các vòng sợi lại nhờ kim.
Phân loại vải và kiểu dệt
Căn cứ vào đặc điểm hìnht hành và cách liên kết các vòng sợi, vải dệt kim được chia làm hai nhóm chính: vải đan ngang và vải đan dọc. Vải đan ngang có đặc điểm là mỗi hàng vòng do một sợi tạo nên theo nguyên tắc vòng nọ nối tiếp vòng kia. Ở vải đan dọc, mỗi hàng vòng do cả hệ thống sợi hoặc nhiều hệ thống sợi tạo nên, trên mỗi hàng mỗi sợi chỉ tạo một vòng sợi. Hình 5.6 thể hiện loại vải đan ngang cơ bản nhất (a) và đan dọc cơ bản nhất (b).
Vải tạo thành từ các vòng sợi trút theo một hướng, dệt trên máy một giường kim, có hai mặt khác nhau gọi là vải đơn. Còn vải tạo thành từ các vòng sợi trút theo hướng, dệt trên máy hai giường kim, có hai mặt tương tự gọi là vải kép.
Trong dệt kim, tùy thuộc vào sự thay đổi cấu tạo vòng và qui luật liên kết giữa các thành phần cấu tạo vải, có các kiểu dệt (kiểu đan) khác nhau (xem hình 5.7).
Ở kiểu dệt cơ bản, các vòng sợi giống nhau được liên kết theo một quy luật nhất định. Ở kiểu dệt dẫn xuất, là do hai hoặc nhiều kiểu đan cơ bản (cùng ngang, cùng dọc) phối hợp thành.