Đồng phục học sinh

Nhưng phải lựa chọn kỹ để tìm được những đôi giày gót cao nhưng trọng tâm vững, để cơ thể đỡ bị mỏi mệt.
Hỏi: Xin các nhà thiết kế cho biết quan niệm vẻ đẹp và ý tưởng sáng tác đồng phục học sinh?
Đáp: Học sinh đến trường mặc đồng phục đã trở thành một nhu cầu tự nhiên, nó tạo ra vẻ đẹp cần thiết bao hàm một trật tự, một nếp sinh hoạt, một môi trường văn hóa giáo dục…, bởi thế vấn đề đồng phục học sinh (ĐPHS) đã được rất nhiều các nhà giáo, các nhà quản lý, các nhà khoa học quan tâm. ĐPHS của các trường đang dần dần được cải thiện và phát triển. Thế nhưng, nhìn lại sự phát triển D(PHS của vài năm trở lại đây vẫn thấy bộc lộ những nhược điểm cần được điều chỉnh để ĐPHS đẹp hơn, có chất lượng tốt hơn và giá thành hợp lý, do đó mà được sử dụng rộng rãi hơn.
ĐPHS và mặc dù qua rất nhiều hội thảo cho đến nay vẫn là vấn đề “thời sự” mà các trường, các nhà giáp, các bậc phụ huynh… vẫn đang tìm kiếm một lời giải hợp lý nhất.
Xin được trình bày quan điểm của Viện Mẫu thời trang Fadin về ĐPHS: những yêu cầu cơ bản của ĐPHS phải thuận tiện khi sử dụng. Chất lượng đồng phục phải tốt, đồng thời trong suốt quá trình sử dụng phải tạo cảm giác thoải mái trong sinh hoạt, học tập và cả khi vui chơi.
Yêu cầu về giá trị thẩm mỹ: ĐPHS phải đẹp theo quan điểm thị hiếu của các cháu. Mặc đồng phục vẫn phải toát lên nét trong sáng hồn nhiên của trẻ em.
Yêu cầu về tính giáo dục: ĐPHS tạo ra vẻ đẹp cho nhà trường. Mang bản sắc riêng cảu môi trường nhằm giáo dục niềm tự hạo về truyền thống của nhà trường, khơi gợi ý thức tập thể, tác động đến sự hình thành nhân cách học sinh.
Tính khoa học: ĐPHS phải thích hợp với mùa sử dụng (xuân, hạ, thu, đông), với không gian sử dụng (thành thị, nông thôn, miền núi), với người sử dụng (giới tính, lứa tuổi)…
Tính kinh tế: giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của quảng đại các bậc phụ huynh.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, trong việc nghiên cứu sáng tác mẫu ĐPHS, Viện Mẫu thời trang Fadin chú trọng vào các vấn đề sau đây:
Về kiểu dáng:
Tuân thủ theo xu hướng đơn giản mà đẹp. Cái đẹp được khai thác ở hai khía cạnh: kiểu dáng và kỹ thuật thiết kế. Trong môi trường, mỗi cấp học chỉ nên có một kiểu mẫu đồng phục. Sự phong phú của mẫu sẽ dựa vào sự đa dạng của đường nét họa tiết, màu sắc, mảng màu, trang trí.