Hiện tượng loạn tuyến tuỵ lúc về già

Qua phân tích nhiều tài liệu, các tác giả cho thấy lúc về già vùng tiết acid bị tổn thất, vùng đó thực hiện bài tiết các men dưới ảnh hưởng của pancreozimin – cholexystokinin, còn sau đó xảy ra những biến đổi về phía vùng các ống dẫn làm nhiệm vụ tiết phần chất lỏng dưới sự kiểm soát của xecretin, phần chất lỏng này về cơ bản có thể là đặc điểm bài tiết bị giảm trong phản ứng đối với tác động của các tác nhân kích thích, cũng như giảm dải dao động hoạt tính các men, lượng bicarbonat, clorua. Điều đó chứng tỏ sự suy giảm thích nghi hóa sinh (men) trong phản ứng đối với tác động của các tình huống stress khác nhau, cần đòi hỏi cao hơn nhiều đối với chức năng bài tiết của tuyến tụy. Mặc dù các men tụy có cùng một nơi sinh ra (các tế bào tuyến tụy), khi già có hiện tượng loạn năng tuyến tụy rõ ràng, ngoài ra theo hiểu biết của đa số các tác giả, những biến đổi ít nhất được thấy từ phía amylase, còn nhiều nhất thì từ phía lipase. Điều đó thể hiện: đa số những người già thích dùng các thức ngọt. Dù thế nào đi nữa sự phân ly các men thuộc tuyến tụy lúc về già, một lần nữa cho thấy sự độc lập tương đối về tổng hợp và bài tiết của chúng. Sự giảm lượng kiềm carbonat trong chất tiết của tụy rõ ràng liên quan không chỉ với biến đổi tính thấm các mao mạch và các phần đầu của các ống tụy, mà còn liên quan đến sự cần thiết duy trì bicarbonat trong huyết thanh, duy trì thành phần đệm và tăng dự trữ kiềm. Điều đó có lẽ là có cơ chế khuếch tán ngược của bicarbonat từ các ống dẫn vào máu. Giảm lượng bicarbonat lúc về già rõ ràng cũng liên quan với giảm độ toan do tuổi tác của dịch dạ dày, vì thế để trung hòa nó trong tá tràng cần một lượng nhỏ kiềm bicarbonat là đủ.
Khi già việc sản sinh xecretin và pancreozimin – cholexystokinin bởi màng nhầy tá tràng bị giảm. Sự việc này nói lên rằng thể tích (khối lượng) dịch tụy ở người có tuổi và người già bị giảm so với tuổi trẻ là 2,5 lần (so với các chỉ số tương tự) sau khi cho acid clohydric vào tá tràng qua ống thông và chỉ giảm 1,5 lần khi đưa xecretin vào. Những số liệu tương tự đã thu được đối với giảm mức bicarbonat theo tuổi. Ví dụ, ở tuổi 60-69 so với người trẻ lượng bicarbonat bị giảm 3,5 lần sau khi tiếp nhận acid clohydric và chỉ có 1,8 lần sau khi tiêm tĩnh mạch xecretin ngoại sinh. Ở tuổi 80-89 so với người trẻ việc dùng acid clohydric đã gây nên giảm mức bicarbonat 4 lần, còn đưa xecretin vào bằng đường tĩnh mạch – chỉ giảm 2,2 lần.