Kiểu dệt liên kết

Tỷ lệ tuyết so với nền quyết định chất lượng và độ dày của nhung. Loại nhung trơn (nhung the) có tuyết phân bố đều trên mặt vải.
Như vậy, sẽ có vân điểm biến đổi, vân chéo biến đổi và vân đoạn biến đổi. Ví dụ, vân điểm tăng dọc Rd = 2, Rn = 4; vân điểm tăng ngang Rd = 4, Rn = 2 và vân điểm tăng đều Rd = Rn = 4. Còn ở vân chéo, biến đổi bằng cách tăng thêm các điểm nổi dọc theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang. Ví dụ, chéo 1/3 biến đổi thành chéo 2/2 do tăng điểm nổi dọc…
Kiểu dệt liên hợp là do sự kết hợp hai hoặc nhiều kiểu dệt theo các phương pháp khác nhau tạo nên.
Hai loại vải dệt kiểu liên hợp hay gặp là crêp và sọc. Ở kiểu dệt crêp, trên mặt vài có dạng nổi hạt lấm tấm gợn sóng (còn gọi là hiệu ứng crêp). Còn ở kiểu dệt có sọc, người ta tạo sọc dọc, sọc ngang, sọc ô, nhưng phổ biến vẫn là sọc dọc.
Nhóm kiểu dệt phức tạp
Kiểu dệt phức tạp là kiểu dệt có nhiều hệ thống sợi dọc ( ≥ 2 hệ thống) đan với một hay nhiều hệ thống sợi ngang hoặc ngược lại. Về mặt cấu tạo, khác với kiểu dệt đơn giản, ngoài sự phân bố sợi này cạnh sợi kia còn có lớp này trên lớp kia.
Vải kép: bao gồm vải hai mặt, vải hai lớp. Vải hai mặt thường gồm một hệ thống sợi dọc và hai hệ thống sợi ngang hoặc ngược lại. Ở hai mặt vải có kiểu dệt khác nhau, thường sử dụng sợi và màu sắc khác nhau. Vải dày, nặng, chủ yếu dùng máy quần áo rét. Còn vải hai lớp cần hai hệ thống sợi dọc và hai hệ thống sợi ngang đan kết với nhau. Hình bên giới thiệu mặt cắt ngang loại vải hai lớp, có sợi dọc lớp dưới (dd) trên sợi ngang lớp trên (nt).
Vải nhung: trên mặt vải hình thành các lông tuyết từ xơ do sợi bị cắt. Tuyết nhung tập trung thành sọc vạch trên bề mặt vải.
Đối với nhung ngang, vải có một hệ thống sợi dọc và hai hệ thống sợi ngang (một hệ thống dệt nền, một tạo nhung tuyết). Vải có mật độ ngang lớn. Tỷ lệ tuyết so với nền quyết định chất lượng và độ dày của nhung. Loại nhung trơn (nhung the) có tuyết phân bố đều trên mặt vải. Loại nhung kẻ thì tuyết tập trung tạo đường sọc. Còn nhung hoa có tuyết nhỏ trên mặt vải tập trung theo hình mẫu nhất định. Để sợi nhung không bị tuột khỏi vải, ngoài yếu tố công nghệ dệt, còn có nguyên công phủ lượt hồ mỏng ở mặt trái của vải nhung. Trên hình 5.5a là mặt cắt ngang vải mộc trước và sau cắt tuyết nhung.
Đối với nhung dọc, tùy theo phương pháp sản xuất, có loại gồm một hệ thống sợi ngang và hai hệ thống sợi dọc.