Mốt thời trang

Có nhà nghiên cứu đã nói: “Một cái nhìn thoáng qua áo quần cũng có thể giúp chúng ta khám phá ra được cái mà các nhà sử học gọi là niên đại tương đối”, bởi vì bản chất của thời trang là ở chỗ nó luôn gắn liền với quan niệm thẩm mỹ, trình độ kinh tế và đời sống văn hóa của một thời đại nào đó. Trang phục là tấm gương phản ánh đời sống xã hội.
Mốt là hiện tượng mới trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Theo nghĩa rộng, mốt là thị hiếu thẩm mỹ mới nhất đang được số đông ưa chuộng. Xu hướng thẩm mỹ này xuất hiện cả trong văn hóa vật thể (kiến trúc, đồ họa, nội thất…) lẫn văn hóa phi vật thể (cưới, hỏi, sinh nhật, hiếu lễ…). Theo nghĩa hẹp, mốt là sự thay đổi đột biến của các hình thức, kiểu cách trang phục cụ thể.
Cả mốt và thời trang đều phản ánh thói quen và thị hiếu thẩm mỹ trong cách mặc đã được xã hội chấp nhận, nhưng giữa chúng có điểm giống và khác nhau.
Hỏi: Lịch sử của mốt?
Trong khi thời trang phản ánh tập quán mặc của cộng đồng người trong một thời kỳ lịch sử dài thì mốt là hiện tượng đặc biệt mang tính mới lạ và chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn.
Mốt xuất hiện và được truyền bá trong sự giao lưu văn hoá giữa các dân tộc. Ban đầu từ các cuộc kinh doanh buôn bán, các cuộc chiến tranh giữa các dân tộc, các thương gia văn hoá vật chất, trong đó có quần áo, từ nơi này đến nơi khác, nhờ đó mốt được hình thành và giao lưu nhanh chóng. Sau đó đến lượt mình mốt lai thúc đẩy quá trình phát triển thời trang.
Quê hương của mốt là nước Pháp, nơi đời sống văn hoá và xã hội đặt đến trình độ phát triển cao và có khuynh hướng tự nhiên là phục vụ con người. Ở nước Pháp mốt chính thức trở thành một hiện tượng được chú ý vào năm 1672, khi tại thành phố Lyon lần đầu tiên xuất hiện tờ hoạ báo với tên gọi “Tiêu chuẩn của dịch sự”, trong đó giới thiệu bộ trang phục dành cho các chính khách, các quan chức cũng như nhưng bộ quần áo dành cho đại chúng cùng các tiện nghi gia đình.
Ở nước Nga, tạp chí mốt đàu tiên được xuất hiện dưới tên gọi “Thư viện cho các phu nhân”. Tạp chí ra hàng tháng dưới sự bảo trợ của nữ hoàng Ekaterins II.
Từ đó tới nay, trải qua hơn 3 thế kỷ, trong dòng biến đổi của thời trang đã không ngừng xuất hiện các cuộc “cách mạng mốt”. Có những mốt kéo dài đến vài chục năm.