Tác động của mốt

Như thế mốt đã tác động tới tất cả mọi người.
Một khía cạnh tâm lý khác của hiện tượng mốt: Cùng một kiểu mốt không phải mọi người đều nhận thức như nhau. Thanh niên chấp nhận mốt rất nhanh mà không hề phê phán hay xét nét nó. Ngược lại người có tuổi có thể quay lưng lại với mốt.
Người có tuổi, người già thường hay định kiến. Họ có thế giới quan riêng. Thị hiếu thẩm mỹ của họ đã xác định và rất khó thay đổi. Ngoài ra, những năm tháng cuộc đời đã làm họ chín chắn hơn nhưng cũng khiến họ lạnh lung với cái mới và sợ cái mới hơn. Tất cả những cái đó làm cho họ khó thay đổi quan niệm về vẻ đẹp của mốt quần áo. Ngược lại thị hiếu của thanh thiếu niên đang định hình, còn chưa ổn định, họ dễ dàng chấp nhận cái mới và say sưa với cái mới.
Tựu trung, quá trình tâm lý xã hội của mốt xảy ra như sau: Đầu tiên mốt do các họa sĩ vẽ kiểu tạo ra, được các nhà thiết kế và công nghệ thể hiện.
Thế là một kiểu quần áo mới được tạo ra. Thường cái mới lúc ban đầu chỉ được một số ít chấp nhận dưới dạng nguyên sơ nhất. Sau đó nó được hoàn thiện dần. Một quá trình lựa chọn trên cơ sở sàng lọc vô số những thay đổi nhỏ cuối cùng tạo ra một mốt được nhiều người chấp nhận, có tính xã hội cao. Điều lý thú là ở chỗ, cho dù đã bị biến đổi đi để hoàn thiện qua nhiều lần, mốt vẫn cứ tồn tại, vẫn không mất đi cái chính nó cho đến khi xuất hiện một mốt mới thay thế.
Tính chu kỳ
Các nhà khoa học nhận thấy rằng, thời kỳ phồn vinh và suy tàn của các vấn đề tự nhiên và xã hội thường xen kẽ và tuân theo một chu kỳ khá xác định. Chẳng hạn theo cuốn Cơ sở nghiên cứu các chu kỳ (Foundation for the study of cycles) thì ở Mỹ người ta xét thấy có các chu kỳ sau: 6 năm cho giá bông; 11,2 năm cho các cuộc cách mạng, các cuộc xung đột quốc tế; 17 năm 9 tháng cho giá gang; 35,2 năm cho các vụ động đất; 700 năm cho những điển hình hàng năm của khí hậu.
Đối với mốt cũng vậy. Tính chu kỳ của mốt thể hiện tính gia tăng nhanh dần đến sự ổn định trông thấy và suy thoái đột ngột, nhường chỗ cho mốt mới xuất hiện.
Chu kỳ của mốt dài hoặc ngắn còn tùy theo từng loại nhưng khuynh hướng chung là ngày càng rút ngắn.
Trước đây chu ký mốt khoảng 40, 30 hoặc 20 năm.
Sang thế kỷ XX, mốt bắt đầu biến đổi nhanh.