Thể hiện mẫu

Thị trường mốt phổ cập, hay còn gọi đơn giản là thị trường mốt, bao gồm nhóm khách hàng đông đảo hơn, “quần chúng” hơn.
Hoặc hành vi vươn tới cái đẹp trong cuộc sống theo quan niệm đó.
Thị hiếu thẩm mỹ quan hệ mật thiết với xu hướng phát triển văn hóa xã hội (xem phần Tính văn hóa xã hội của mốt – thời trang). Nhưng nghiên cứu tìm kiếm thị trường không có ý ghĩa chỉ phân tích xu hướng văn hóa xã hội của mốt mà điều quan trọng là phân tích, xác định hệ thống tư duy và hành động chủ yếu, có khả năng thương mại hóa, được số lượng khá đông người quan tâm thường xuyên và đủ nghiêm túc để tạo thành nhu cầu lớn mang lại khả năng thu lợi nhuận cao cho sản phẩm mới.
Thị hiếu thẩm mỹ không thể là những sở thích nhất thời. Chỉ những thị hiếu nào đã được thử thách trong thời gian đủ dài để trở nên cần thiết, không thể thiếu được đối với con người mới được công nhận là thị hiếu thẩm mỹ. Ngược lại, những sở thích nhất thời, có chu trình tồn tại cực ngắn, thất thường và chỉ do một vài sản phẩm tạo ra chứ không phải do có nhu cầu thị trường thực sự thì không thể coi là thị hiếu kinh doanh được.
Ngoài ra, thị hiếu kinh doanh phải định lượng được, dù là tương đối. Nghĩa là có thể tính ra được “con số thực”. Những số liệu chủ yếu bao gồm: phần trăm những người cùng sở thích, thu nhập thường xuyên của họ, mức chỉ cho tiết kiệm và tiêu dùng, các nhân tố truyền thống về nhân khẩu, v.v.
Thị trường mốt
Từ quan điểm coi thị trường nhu là một nhóm khách hàng muốn mua và có khả năng mua, đối với mốt thị trường được chia thành hai loại.
Thị trường siêu mốt: bao gồm phía “cầu” là nhóm người mua đặc biệt, rất quan tâm tới mốt. Họ sẵn sàng mua những mốt mới lạ nhất.
Về phía “cung” của thị trường này, các họa sĩ vẽ kiểu, các nghệ nhân may mắc được quyền đặt giá trị rất cao. Sản phẩm của họ gần giống như tác phẩm nghệ thuật…, là cái đẹp do cảm hứng sáng táo “xuất thần” chỉ một lần, duy nhất, độc đáo, khó có thể làm lại được y như thế với lần thứ hai.
Thị trường mốt phổ cập, hay còn gọi đơn giản là thị trường mốt, bao gồm nhóm khách hàng đông đảo hơn, “quần chúng” hơn. Họ quan tâm tới những mốt đang thịnh hành rộng rãi, xuất hiện khắp nơi trên đường phố, với “cái mới” chỉ ở cấp độ 2 và 3 (xem phần tính thời sự, mới, lạ của mốt).
Ở nhiều nước còn có hình thức “siêu thị mốt”: ở đó người ta vừa kinh doanh mốt phổ cập, vừa là nơi thâm dò thị trường và tạo ra siêu mốt.