Thị trường tốt

Quảng cáo, giới thiệu mốt là công việc cuối cùng khi mốt đã được sản xuất hàng loạt, sẵn sàng đến tay người tiêu dùng.
Thiết kế mẫu trong sản xuất hàng loạt: phải cùng lúc thỏa mãn nhiều người thuộc giới tính và độ tuổi khác nhau. Đáp ứng yêu cầu này là một việc rất khó. Quan sát tạp chí mốt của chúng ta những năm gần đây cho thấy phần lớn các kiểu được trình bày không thể xác định rõ nó được dành cho lứa tuổi nào, nghề nghiệp nào (trừ quần áo trẻ em và thanh thiếu niên).
Mẫu trong sản xuất công nghiệp cũng phải thỏa mãn được những nhóm người có cỡ vóc khác nhau. (Mỗi cỡ vóc là tập hợp các số đó vòng ngực, vòng bụng, vòng mông, chiều cao… nhất định).
Mẫu trong sản xuất công nghiệp còn phải đáp ứng được nhiều người với những đặc điểm cấu trúc cơ thể đặc biệt (lưng thẳng, ưỡn hoặc gù).
Thể hiện mẫu
Sau khi có mẫu, người kỹ sư công nghệ xây dựng quy trình kỹ thuật. Họ lựa chọn thiết bị, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho mẫu như đường may, mũi may, mật độ mũi may trên 1 cm2, chỉ số của chỉ, v.v. Tất cả phải làm sao hợp thành một quy trình may chuẩn, dễ thực hiện, tránh nhiều chế phẩm.
Ở công đoạn cắt mẫu, cần bảo đảm sao cho khi trải vải, giác mẫu, các kẻ sọc, kẻ nang, các hình vẽ phải phù hợp với mẫu giất. Việc cắt mẫu phải đơn giản, dễ thực hiện và càng ít vải phế thải, vải đầu tấm càng tốt.
Ở công đoạn may, mẫu thiết kế phải cho phép tận dụng tối đa nặng lực của thiết bị máy móc, cho năng suất lao động cao.
Với toàn bộ quá trình sản xuất, mẫu thiết kế phải là mẫu đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng trong khi cẫn bảo đảm chi phí sản xuất ít nhất.
Thị trường tốt
Trong việc tiếp thị mốt, nghiên cứu thị trường phải được tiến hành ngay từ bước đầu trước cả giai đoạn sáng tác mốt. Quảng cáo, giới thiệu mốt là công việc cuối cùng khi mốt đã được sản xuất hàng loạt, sẵn sàng đến tay người tiêu dùng.
Trong hệ thống các mối quan hệ kinh tế – văn hóa – xã hội vô cùng phức tạp, có thể nói mối quan hệ giữa mốt với khách hàng là quan hệ theo chiều ngang. Thị trường mốt bao quát cả hai trục các mối quan hệ đó. Một cơ sở knh doanh hàng may mặc muốn tìm ra thị trường cho mình phải phát hiện được nhóm khách hàng cùng với thị hiếu thẩm mỹ của họ.
Thị hiếu thẩm mỹ khách hàng – đó là lối sống, là hệ thống suy nghĩ và hành động vươn tới cái đẹp, có tính thống nhất cao, diễn đi diễn lại nhiều lần. Hiểu một cách nôm na, thị hiếu thẩm mỹ chính là cách quan niệm về cái đẹp và các hành vi thể hiện quan niệm đó.