Trang phục phản ánh đặc tính dân tộc

Song dù cá biệt, nó vẫn luôn xảy ra vì trong đám đông bao giờ cũng có những người mốt hơn trong số những người mốt nhất.
Các di sản văn hóa đó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thể hiện các khía cạnh khác nhau của đặc tính dân tộc, đồng thời có chức năng như “sợi dây bí hiểm” liên kết tất cả các giá trị văn hóa mà dân tộc đó đã sáng tạo ra qua các thế kỷ, “cầu nối” giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Như thế, mặc dù có tính thực dụng, phổ cập lại dễ thay đổi theo thời gian, quần áo vẫn mang trong mình giá trị văn hóa của mỗi thời đại, mỗi dân tộc. Khi nghiên cứu đặc tính văn hóa các dân tộc, người ta thường chú ý nhiều đến các kiểu quần áo dân tộc truyền thống. Qua các quần áo dân tộc truyền thống ta thấy nguyên tắc tạo dáng, cách trang trí, cach dùng màu tuân theo một nguyên tắc thẩm mỹ riêng của dân tộc, có sự kế thừa, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Song, đặc tính văn hóa dân tộc bắt nguồn từ đâu?
Con người với thiên nhiên là một khối thống nhất. Mỗi tộc người sống trong một môi trường tự nhiên nhất định. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến trình độ phát triển xã hội: sự phát triển về khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Nó cũng ảnh hưởng tới xu thế chính trị… Tất cả đã được hòa quyện vào nhau làm nên bản sắc riêng cho mỗi dân tộc. Đến lượt mình, bản sắc dân tộc lại để dấu ấn lên cách trang phục của dân tộc đó.
Nói về cái chung của mốt – thời trang không có nghĩa là để mất đi cái riêng trong cách trang phục của từng người. Mâu thuẫn giữa cái chung và cái riêng, giữa cá nhân và xã hội luôn là động lực cho sự phát triển của mốt – thời trang. Quá trình đó xảy ra như sau”
Một kiểu quần, áo mới ra đời. Ban đầu nó xuất hiện rất ít và tồn tại như một hiện tượng cá biệt. Song dù cá biệt, nó vẫn luôn xảy ra vì trong đám đông bao giờ cũng có những ngưởi mốt hơn trong số những người mốt nhất. Họ luôn luôn săn lung kiểu mới. Quần áo của họ được số đông quan sát và đánh giá. Phản ứng tâm lý của số đông sau khi phê phán là phỏng theo, bắt chước hoặc phủ định hoàn toàn. Nếu kiểu mặc đó phù hợp với thị hiếu của số đông, nó sẽ lây lan rất nhanh để trở thành mốt. Nếu không phù hợp nó sẽ “chết yểu” hoặc phải tự đổi mới cho phù hợp với thị hiếu của số đông. Một kiểu quần áo nếu vừa phù hợp với thị hiếu của số đông lại vừa đạt tiêu chuẩn của cái đẹp – sự hài hòa – thì sẽ trở thành kinh điển, trở thành kiểu mặc truyền thống sống mãi với thời gian.