Vải lông

Dao kẹp chặt trên mojc sẽ cắt các vòng lông. Sau đó, các đầu nhô ra của sợi lông được chải tạo nên lông phủ.
Vải lông dệt thoi chủ yếu gia công theo phương pháp tạo vải hai lớp, với hai hệ thống sợi dọc và một hệ thống sợi ngang. Vải hai lớp được hình thành trên máy dệt, ở đó hệ sợi vòng được đan với các sợi ngang theo trật tự xác định. Sau đó sợi vòng liên kết hai lớp được dao bố trí ở khoảng giữa hai lớp cắt thành hai tấm. Sau khi cắt, các đầu sợi được chải và hình thành lông trên mặt vải.
Vải lông dệt kim được tạo bằng cách xen vào vòng của vải nền các chùm xơ từ băng cúi chải hoặc bằng cách đan nền hình thành đồng thời với các vòng lông. Đối với kiểu thứ nhất cúi thường từ xơ polyacrilonitrin (nitron, orlon, đainel) hoặc polyester (lapxan). Đối với kiểu thứ hai (H.5.21), áp dụng kiểu đan ngang một mặt phải hoặc dẫn xuất kiểu trơn có vòng nổi được dệt từ hai sợi. Một sợi nền tạo vòng bình thường nằm ở mặt phải; còn sợi lông tạo nên cung chìm lớn và buông lỏng thành vòng nổi ở mặt trái vải (a). Các vòng này được cắt đứt ở giữa thành vải giả lông (b). Các vòng lông hoặc lông thường từ tơ tổng hợp, nhân tạo. Ở đan dọc, dùng nền kiểu trico còn vòng sợi buông lỏng ở mặt trái thường là len, len giả, tơ tổng hợp… và được chải thành tuyết, lông trên mặt vải. Ở vải lông dệt kim, để tăng cường độ giữ chặt lông, người ta thường phủ ở mặt trái nền một lớp keo mỏng từ mủ cao su tổng hợp hoặc nhân tạo.
Vải lông dán trên nền được tạo bằng cách dính kết các tơ tạo vòng lên bề mặt vải nền bằng keo. Thường sử dụng vải bông làm nền, các tơ tạo vòng lông chuyên dùng và keo dán. Vải lông nhân tạo kiểu khâu sản xuất trên máy Laphơtingơ bằng cách khâu các vòng sợi lông trên vải. Ở mặt trái vải nền, nhờ các kim móc hình thành các vòng có kích thước xác định từ sợi lông. Dao kẹp chặt trên moc sẽ cắt các vòng lông. Sau đó, các đầu nhô ra của sợi lông được chải tạo nên lông phủ.
Chất lượng lông nhân tạo đánh giá theo các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của lông và nền. Đối với vòng lông và lông, thường quan tâm đến độ nhỏ sợi xơ tạo lông, chiều cao, độ dày rậm, góc nghiêng vòng, lượng tơ không được giữ chặt với nền, độ nhàu lông, màu sắc. Còn đối với nền, thường đánh giá theo độ bền và độ dãn khi kéo đứt.
Công nghệ may từ lông nhân tạo có các đặc điểm riêng, được xác định bởi cấu tạo và tính chất nguyên vật liệu. Ngày nay, việc sử dụng lông nhân tạo như vật liệu may chủ yếu ngày một trở nên phổ biến.