Vật liệu thiên nhiên

Theo cách gia công, có thể chia ra loại vải giả lông dệt thoi, vải giả lông dệt kim, vải lông dính kết với nền và vải lông may.
Vật liệu lông
Lông thiên nhiên
Lông thiên nhiên hay lông thú là bộ lông của các loài thú lấy lông, của các động vật nuôi hoặc của một số loài động vật biển hoặc chim có lớp lông phủ và áo da phù hợp với yêu cầu và công dụng xác định của ngành may để tạo trang phục.
Lông thiên nhiên được chia làm loại mùa đông và loại mùa xuân. Loại mùa đông như lông rái cá, cáo, sóc, chồn, mèo, chó, thỏ; loại mùa xuân như lông chuột vàng, cu li, chuột chũi, cừu, dê, hươu, nai và một số động vật biển vùng khí hậu lạnh.
Người ta cũng chia ra nguyên liệu lông thú, bán thành phẩm và chế phẩm lông thú.
Nguyên liệu lông thú là bộ lông nguyên liệu chưa chế biến.
Bán thành phẩm lông thú là bộ lông đã xử lý hóa học, có tính chất xơ lý phù hợp để thuộc và sản xuất chế phẩm lông khác nhau.
Chế phẩm lông thú bao gồm tất cả các dạng trang phục sản xuất theo phương pháp cắt may từ bộ lông thiên nhiên hoặc từ nguyên bộ lông đó.
Chất lượng bán thành phẩm được xác định bởi các chỉ tiêu cơ bản của lông phủ và áo da, cũng như các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá chất lượng của lông là độ bền mài mòn và khả năng giữ nhiệt.
Để đánh giá lớp lông thú, căn cứ vào mật độ lông (mức độ rậm), chiều cao sợi lông, tính dễ uốn, độ nhàu, màu sắc, độ ánh bóng, độ bền và độ dãn khi kéo, độ bền chặt của lông với áo da.
Tính chất của áo da (bán thành phẩm) bao gồm độ bền và độ dãn khi kéo, độ bền chặt của lông với áo da.
Lông nhân tạo
Lông nhân tạo hay vải giả lông thú gần đây được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp may tạo trang phục. Việc nghiên cứu đầy đủ cấu tạo và tính chất loại vật liệu này mở ra khả năng mới cho việc hoàn thiện công nghệ may từ lông thú, đồng thời cho phép phát triển hợp lý yêu cầu kỹ thuật khi gia công các dạng vật liệu lông mới.
Về cấu tạo, thông thường vải giả lông bao gồm lớp nền (đáy) và lông. Tại lớp nền, xơ lông và vòng lông được giữ chặt; còn lông bao gồm phần xơ lông phủ, các vòng phủ. Phụ thuộc vào dạng xơ sợi sử dụng, có thể hình thành loại đồng nhất và không đồng nhất theo chiều dài và độ dày, cũng như theo chiều dày phân bố. Chiều cao lông từ vài milimet đến vài centimet.
Theo cách gia công, có thể chia ra loại vải giả lông dệt thoi, vải giả lông dệt kim, vải lông dính kết với nền và vải lông may.